• Zondag 26 mei - Rooi Blaost
  • Zondag 9 juni - Bemmelse Dweildag
  • Zondag 30 juni - TetsToernooi Dongen
  • Zondag 7 juli - Hoogland Dweilland